vong-bi-tubin-hang-hai
Vòng bi đệm trước và sau (D x d x B): 480 x 410.42 x 200mm
Vòng vi cổ trục gov (D x d x B): 584 x 304 x 235mm
Vòng bi bánh răng trước và sau 1st (D x d x B): 190 x 140 x 90mm
Miếng lót chịu lực tuabin hp-lp (D x d x B): 259 x 120 x 29.8mm
vong-bi-tubin-hang-hai
Vòng bi đệm trước và sau (D x d x B): 480 x 410.42 x 200mm
Vòng vi cổ trục gov (D x d x B): 584 x 304 x 235mm
Vòng bi bánh răng trước và sau 1st (D x d x B): 190 x 140 x 90mm
Miếng lót chịu lực tuabin hp-lp (D x d x B): 259 x 120 x 29.8mm

Vòng bi tuabin hàng hải

Available in stock

QUICK OVERVIEW

Vòng bi tuabin hàng hải là sản phẩm không thể thiếu được trong ngành hàng hải nó giúp cho trục tuabin được hoạt động một cách trơn tru.