vong-bi-dong-co-hang-hai
Vòng bi phía dưới (W x H x B): 740 x 625 x 240mm
Vòng bi nửa ống (D x d x B): 878 x 802 x 285mm
Phần lót phía trên (W x D x H x d): 660 x 325 x 470 x 504mm
Miếng ống lót (D x d x B): 1080 x 990 x 425mm
Miếng lót trục khuỷu (D x d x B): 816 x 782 x 305mm
Khúc lót (D x d x T): 1900 x 1390 x 140mm
Đế dẫn hướng (W x H x B): 820 x 690 x 135.5mm
vong-bi-dong-co-hang-hai
Vòng bi phía dưới (W x H x B): 740 x 625 x 240mm
Vòng bi nửa ống (D x d x B): 878 x 802 x 285mm
Phần lót phía trên (W x D x H x d): 660 x 325 x 470 x 504mm
Miếng ống lót (D x d x B): 1080 x 990 x 425mm
Miếng lót trục khuỷu (D x d x B): 816 x 782 x 305mm
Khúc lót (D x d x T): 1900 x 1390 x 140mm
Đế dẫn hướng (W x H x B): 820 x 690 x 135.5mm

Vòng bi động cơ hàng hải

Available in stock

QUICK OVERVIEW

Vòng bi động cơ hàng hải cũng là sản phẩm rất cần thiết và không thể thiếu, nó giúp thay thế các vòng bi bị hư hao trong quá trình làm việc lâu dài.