vong-bi-nha-may-xi-mang
Vòng bi máy nghiền(D x d x B): 1733 x 1371 x 557mm
Vòng bi lò nung(D x d x B): 280 x 550 x 170mm
Bạc vòng bi trục lăn(D x d x B): 670 x 502 x 625mm
Đế trượt vòng bi(R x T): 2750 x 257mm
vong-bi-nha-may-xi-mang
Vòng bi máy nghiền(D x d x B): 1733 x 1371 x 557mm
Vòng bi lò nung(D x d x B): 280 x 550 x 170mm
Bạc vòng bi trục lăn(D x d x B): 670 x 502 x 625mm
Đế trượt vòng bi(R x T): 2750 x 257mm

Vòng bi nhà máy xi măng

Available in stock

QUICK OVERVIEW

Nhà máy xi măng cũng là một loại nhà máy công nghiệp đang phát triển hiện nay. Nhu cầu về các loại vòng bi nhà máy xi măng cũng là nhu cầu rất cấp bách.