Vòng bi điều khiển trục số(D x d x B): 116 x 81x 64mm
Vòng bi bên trong(D x d x B): 250 x 174 x 48mm
Vòng bi điều khiển trục số(D x d x B): 235 x 187 x 96mm
Vòng bi trục cam(D x d x B): 280 x 140 x 80mm
Vòng bi điều khiển trục số(D x d x B): 116 x 81x 64mm
Vòng bi bên trong(D x d x B): 250 x 174 x 48mm
Vòng bi điều khiển trục số(D x d x B): 235 x 187 x 96mm
Vòng bi trục cam(D x d x B): 280 x 140 x 80mm

Các Loại Vòng Bi Khác

Available in stock

QUICK OVERVIEW

Ngoài các loại vòng bi của các lĩnh vực như công nghiệp, năng lượng, hộp số giảm tốc chúng tôi còn cung cấp các loại vòng bi khác.

Từ khóa: .